NOVINKY A OZNAMY

INFORMAČNÁ  POVINNOSŤ

Zákon č. 186/2009 Z. z.
o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 381/2001 Z. z.
o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov.

Vyhľadávanie poisťovateľa vozidiel.

 

VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ SPOLOČNOSTI

Mapos, s.r.o. je sprostredkovateľ poistenia. Spolupracujeme s poisťovňami na slovenskom trhu, čo nám umožňuje ponúknuť optimálny produkt pre každého záujemcu.

PREČO MAPOS?

Od roku 1996 vykonávame činnosť s výhradným zameraním na oblasť poistenia. Od začiatku máme oprávnenie na spoluprácu so všetkými poisťovňami na trhu v SR.

Zabezpečujeme profesionálny výber optimálneho poistenia pre krytie Vašich rizík
Pomôžeme Vám pri riešení poistných udalostí
Budeme Vás informovať o výhodnosti zmien v poistení
   
   

Čo?

poistenie majetku právnických aj fyzických osôb
životné a dôchodkové poistenia
poistenie motorových vozidiel
poistenie prepravy tovaru
poľnohospodárske poistenie – plodín a zvierat
iné druhy poistenia na našom trhu

AKO?

audit poistných zmlúv
umiestnenie

 


O spoločnosti  |  Služby pre klientov  |  Druhy poistenia  |  Partneri  |  Spolupráca  |  Kontakt

© 2007 Mapos, s.r.o.